Lejeaftaler

Betingelser vedrørende lejeaftaler:

 Prisen omfatter samtlige driftsudfgifter, incl. slutrengøring

 

 

Lejer erklærer sig ved sin underskrift indforstået med:

 

at betale det fulde lejebeløb erlægges senest 30 dage før

    lejemålets begyndelse i.h.t. fremsendte regning.

 

at overholde det for lejren gældende ordensreglement

    (manglende oprydning og rengøring medfører ekstra betaling)

 

at erstatte eventuelt ituslået inventar eller anden form for beska-

    digelse  af  lejren og /eller udendørsarealet.

 

at skade o.lign. på anden ejendom er udlejer uvedkommende.

 

at lejer erlægger hele lejebeløbet, såfremt en lejeaftale annulleres

    senere end 45 dage før lejemålets begyndelse.